Languange change - CymraegBack to homepage

 

 

 

Yma yn Plantos rydym yn gwrando ar ddymuniadau’r rhieni wrth iddyn nhw ddewis gofal plant ac rydym wedi ymateb gydag ystod eang o wasanaethau a fydd yn ysgafnhau’r pwysau o geisio  cydbwyso sialensiau bywyd teuluol modern. Credwn yn angerddol yn y modd mae ein plant yn cael eu magu ac rydym wedi cychwyn ar siwrnai o ymrwymiad digyfaddawd  ynglŷn ag arferion da yn yr hyn rydym yn ei wneud.

Credwn yn gryf  bod y blynyddoedd cynnar yn sail i allu, datblygiad cymdeithasol a datblygiad ymddygiad ac o ganlyniad rydym yn ceisio cynnig yr amgylchedd orau o ofal a fydd yn annog dysgu drwy chwarae, hwyl a dwyieithrwydd. Dewch ac ymunwch gyda’ch plentyn yn yr hwyl drwy brofi dysgu ail iaith.

Netmums NDNA logo Muidiad logo Muidiad
Day Nurseries Facebook Public Health Wales Discounts with NHS Card Discounts with NHS Card