Languange change - CymraegBack to homepage

Dewis hyblyg

Rydym wedi cymryd cryn amser yn gwrando ar rieni ynglŷn â’u anghenion a’r hyn sydd ar gael yn gyffredinol . O ganlyniad i hyn rydym wedi datblygu amgylchedd sy’n ystyried anghenion y teulu ac ymrwymiad eu diwrnod gwaith drwy gynnig ystod eang o wasanaethau cymorth estynedig:

  • Meithrin - gofal diwrnod llawn a hanner diwrnod am 52 wythnos y flwyddyn
  • Clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gwyliau - yn gweithio o gwmpas diwrnod ysgol gonfensiynol yn cynnwys gwasanaeth codi a gostwn
  • Cludiant ysgol- Gwasanaeth codi i nifer o ysgolion yn yr ardal 
  • Gofal rhybudd byr - Gofal plant medrwch ymddiried ynddo mewn argyfwn

Mae’r feithrinfa ar agor o 7.30yb – 6yh, dydd Llun i ddydd Gwener, 52 wythnos o’r flwyddyn heblaw am wyliau y banc. Rydym yn cynnig llefydd i blant rhwng 6 wythnos a 5 mlwydd oed.

Sesiwn diwrnod llawn yw 7.30yb – 6yh ac mae sesiynau hanner diwrnod yn rhedeg o 8yb – 1yp neu 1yp – 6yp.

Rydym hefyd yn cynnig clwb brecwast, ar ol ysgol a gwyliau i blant rhwng 4- 8 mlwydd oed. 

Cyfartaledd staffio

Yn ystod y dydd Rydym yn gwirio’n gyson y cyfartaleddau i sicrhau bod eich plentyn yn derbyn y gofal a’r sylw priodol. Rydym yn sicrhau drwy’r adeg nad ydym yn syrthio o dan y cyfartaleddau derbyniol . Mae cynllun argyfwng yn bod i ateb unrhyw broblem megis salwch staff a gwyliau. Derbyniwn fyfyrwyr o’r colegau i helpu yn y grwpiau ond dydyn nhw ddim yn rhan o’n rhif cyfartaledd. 

0-1ml

2-3ml

1 oedolyn: 3 plentyn 

1 oedolyn: 4 plentyn

1-2ml

3-5ml

1 oedolyn: 3 plentyn

1 oedolyn: 8 plentyn

Cedwir cyfartaleddau staff yn llawn, yn unol â safonau cenedlaethol, ynglŷn â staff cymwysedig i nifer o blant.

Mae Meithrinfa Dydd Plantos yn buddsoddi yn eu gweithwyr i’w cynorthwyo i gyrraedd eu llawn potensial.Mae pob aelod o staff yn meddu ar gymhwyster cymorth cyntaf cyfredol sy’n sicrhau safonau iechyd a gofal. 

Netmums NDNA logo Muidiad logo Muidiad
Day Nurseries Facebook Public Health Wales Discounts with NHS Card Discounts with NHS Card