Languange change - CymraegBack to homepage

Manteision chwarae a chwricwlwm

Bydd pob grŵp yn derbyn taflen ddyddiol, wythnosol a misol yn dilyn pwnc gosodedig am y mis. Mae’r holl drefniadaeth am weithgareddau eich plentyn ar gael i chi ei weld yn ogystal â’r holl destunau a ‘r dathliadau.

Sail cwricwlwm i blant dros 3 oed yw canlyniadau addysgol dymunol. Rydym hefyd yn hyrwyddo’r Cyfnod sylfaen a’i ethos. Y bwriad yw cyfoethogi datblygiad y plentyn yn y meysydd canlynol:

  • Datblygiad Mathemategol
  • Iaith , llythrennedd a chyfathrebu
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd.
  • Datblygiad corfforol
  • Datblygiad personol a chymdeithasol
  • Datblygiad Creadigol
  • Datblygiad yr Iaith Gymraeg

Fodd bynnag, mae rhan fwyaf o’r dysgu yn seiliedig ar gynnig gwahanol gyfleoedd chwarae a phrofiadau newydd. i’r plentyn bychan mae chware yn dysgu, ac felly dysgu yn hwyl!

Mae chwarae yn agored ac o fewn cyflymdra'r plentyn ei hun , yn wahanol i ddysgu ffurfiol , ond nid yw hyn yn golygu nad oes iddo strwythur nac elfennau cyfarwydd. Yn aml mae chwarae yn golygu ail adrodd yr un dasg drosodd a throsodd ond er nad oes angen llawer o feddwl nid yw heb bwrpas. Mae ymarfer yn troi’r gwneud mewn i sgil ac yn ei wneud yn awtomatig. Ar brydiau eraill mae chwarae yn archwilio’r newydd, yn darganfod sut mae pethau yn gweithio a beth sydd angen ei wneud. Mae’r dau fath o chwarae yma yn angenrheidiol. Nid yn unig y teganau, llyfrau neu’r amgylchedd corfforol sy’n fwyaf pwysig i’r plentyn ond amgylchedd cymdeithasol y plentyn sy’n cyfrif mewn gwirionedd.

Dyna paham mae ein staff ni yma ym Meithrinfa Ddydd Plantos yn rhyngweithio gyda’r plant o ddydd i ddydd, munud wrth funud ac mae hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mae ein staff cymwysedig a phrofiadol yn ymrwymedig i wella datblygiad y babanod a’r plant ifanc dan ein gofal ac mae profiadau chwarae'r plant yn seiliedig o gwmpas eu hanghenion datblygu .Bydd y staff yn cynnig gweithgareddau i feithrin yr awydd yn y plant i wneud pethau eu hunain .Mae gennym amrywiaeth o weithgareddau wedi’u dewis gan blant ac fe fyddwn o hyd yn caniatáu ac yn annog penderfyniad ac arbrofi. 

Netmums NDNA logo Muidiad logo Muidiad
Day Nurseries Facebook Public Health Wales Discounts with NHS Card Discounts with NHS Card