Languange change - CymraegBack to homepage

Yr Adeilad

Tŷ mawr ar ben ei hun yw ein meithrinfa , sydd ar ôl ei adnewyddu yn llawn o ystafelloedd lliwgar mawr gyda ffenestri mawr a nenfydau uchel sy’n gadael digon o olau naturiol i mewn i’r ystafell.

Mae pob ystafell sylfaen yn lliwgar ac yn olau ac yn cynnwys amrywiaeth eang o deganau ac offer symbylol sydd wedi’u dewis yn arbennig i gyd-fynd ag oed a datblygiad y plentyn yn yr ystafell arbennig honno. Mae diogelwch eich plentyn yn holl bwysig ac felly mae gwarchodydd bysedd ar bob drws , clwydi diogelwch a gorchudd i bob plwg ymhob ystafell .

Yr Ystafell Fabis

Mae’r ystafell hon yn gartref i’r lleiaf o’n hadran 2 ac is , gan ganiatáu 9 plentyn gyda chymhareb o 1:3.Rydym yn annog chwarae hewristig ac anniben i ysgogi pob agwedd o ddatblygiad y plentyn yn unol â Materion Fframwaith o’r Geni tan Dri/dair.

Yr Ystafell "Tots"

Mae’r ystafell goch yn fwy ac felly yn caniatáu 9 plentyn gyda chymhareb o 1:3. Yma eto rydym yn annog dysgu drwy chwarae drwy gynnig ystod eang o weithgareddau ysgogol megis celf a chrefft , chwarae anniben , chwarae rôl sylfaenol, a gweithgareddau wedi ‘u trefnu i hyrwyddo Materion Fframwaith geni dan 3 oed.

Yr Ystafell "Toddlers"

Mae’r ystafell felen yn gartref i’r hynaf o’n plant yn yr adran 2 ac is, sy’n caniatáu 8 plentyn . Er bod y gymhareb yn dal i fod yn 1:3, mae’r plant yn cynyddu’n annibynnol ac fe anogir datblygiad personol. Mae’r gweithgareddau yma eto yn seiliedig ar ddysgu drwy chwarae a datblygu’r dychymyg drwy chwarae rôl.

Ystafell yr Cyn-ysgol

Ystafell fawr brysur yw'r ystafell hon gyda lle i 21 o blant rhwng 2-5. Mae’r gweithgareddau yma yn fwy strwythuredig, ond yn dal i fod yn seiliedig ar ddysgu drwy chwarae wrth ymwneud a’r saith maes o ddysgu. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r Cyfnod Sylfaen drwy annog llawer o chwarae tu allan.

Cynigir gofal allan o’r ysgol i blant rhwng 4- 8 oed. Rydym yn gweini brecwast a chlwb ar ôl ysgol gyda gwasanaeth codi a gollwng i ysgolion dethol lleol yn yr ardal .Yn ystod gwyliau’r ysgol rydym yn cynnig gofal amser llawn gyda phrydau bwyd ffres wedi’u gwneud yma yn y feithrinfa . Mae gennym hefyd ystod eang iawn o weithgareddau dan do a thu allan.

Tu allan

Mae’r plant yn dysgu hefyd wrth iddynt fod tu allan i’r Feithrinfa. Mae plant yn mwynhau’r cyfle o fod tu allan yn chwarae yn ein gardd fawr ddiogel , sydd â llawr arbennig diogel iddo. Rydym hefyd yn cael llawer o hwyl wrth fynd am dro, ac ymweld â pharciau lleol, y llyfrgell, canolfan arddio, a llefydd eraill o ddiddordeb. 

Netmums NDNA logo Muidiad logo Muidiad
Day Nurseries Facebook Public Health Wales Discounts with NHS Card Discounts with NHS Card