Languange change - CymraegBack to homepage

 Geirda

 

Mae'r tim a finnau yma yn Plantos yn wir ddiolchgar i'r rieni am eu sylwadau twymgalon a rhannwyd gyda ni pan yn pleidleisio drosom i ennill NDNA Nursery of the Year Awards.  Rydym wrth ein boddau ein bod wedi cael ein gosod ar y rhestr fer ac fe hoffem gymryd y cyfle i rannu y geiriau wrth y rieni. Isod, mae y rieni wedi rhestru y lefel o ofal yn eu barn nhw yr ydym yn ei gynnig yma yn Plantos ac maent hefyd wedi rhoi eu rheswm pan eu bod am bleidleisio drosom.  

 

Excellent  - Because the staff are so caring my daughter looks forward to going every single day. They are also very good with the variety of fresh food they offer for the kids and the level of cleanliness is very high too.

Excellent - My daughter loves going to nursery to see her friends and is really very happy!

Excellent  -  Plantos have looked after Logan since he was 5 months old. They are amazing and treat him like family!! Fantastic team

Excellent -  I can go to work every day knowing that my daughter is safe, happy and receiving the best care. The staff at Plantos have helped my daughter to develop confidence and allowed her personality to shine. I can’t praise them highly enough.

Excellent  -  Fab staff and our boy loves it. So good that we have used Plantos for our 2nd child after a 4 year break without even considering looking elsewhere x

Excellent  -  I think that Plantos deserves to be NDNA Nursery of the Year as the staff are very friendly and they do so many different activities there. My daughter always seems to come home with paint or glitter on her which for me  is a sign that she is having fun!

Excellent              Olivia has been going to Plantos since she was 10 months old. The staff have always been very friendly and approachable. Olivia enjoys going there.

Excellent - Plantos has been great with Molly’s early nursery life great home from home and we all love everyone there

Excellent  - Very happy and welcoming environment for a child

Excellent -  Plantos is a totally child friendly environment with caring staff whose priority is the wellbeing of our children - I wouldn't send them anywhere else. 

Dyma rai sylwadau eraill yr hoffwn rhannu gyda chi:

 

"Mae Ben wedi mwynhau ei flynyddoedd cynnar gyda chi yn fawr iawn , ac rydym i gyd yn dra diolchgar am yr amgylchedd hapus a chynnes y cafodd yno."

"Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i chwi am fod mor ymroddedig ac am y gofal o safon uchel y derbyniodd ein merch tra bu gyda chwi."

"Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i’r holl staff am eu croeso i’n merch ac am roi iddi atgofion mor werthfawr o’i phlentyndod. Diolch yn arbennig i chwi ferched am fod mor ymroddedig a gwneud pob dydd yn gymaint o hwyl."

"Gai ddweud diolch arbennig iawn i’r merched yn y feithrinfa am roi’r gofal gorau posib a ddymunwn i’n merch .Rydym o hyd yn ddiogel wrth wybod ei bod yn cael y gofal gorau posib , ac wedi derbyn y cariad a’r cyfleon dysgu a chymdeithasol gorau , ymhell tu hwnt ein gobeithion . Mae eich staff yn haeddu’r clod mwyaf." 

Netmums NDNA logo Muidiad logo Muidiad
Day Nurseries Facebook Public Health Wales Discounts with NHS Card Discounts with NHS Card