Languange change - CymraegBack to homepage

Newyddion i rhieni

RYDYM NAWR YN CYNNIG Y GOFAL PLANT I RIENI SYDD YN GYMWYS - AM FWY O WYBODAETH EWCH I'R LINC AR EIN TUDALEN FACEBOOK NEU EBOSTIWCH NI YN UNIONGYRCHOL.

RYDYM WEDI DERBYN GWOBR!!!

Rydym yn hefyd yn cynnig gostyngiad NHS ac i'r heddlu - gofynnwch yn y swyddfa am fwy o wybodaeth.

Rydym nawr yn medru agor o 7.30yb ond mae'n rhaid trefnu hyn o flaen llaw a thalu pris gwahanol. Cysylltwch a Sarah yn y swyddfa am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda.Mae ein hadroddiad diweddaraf wrth ACCGG yn nhramwyddfa y feithrinfa os hoffech ei ddarllen.  Rydym yn falch iawn ohono. 

Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu a gollwng plant i nifer o ysgolion lleol. Cysylltwch a ni os yw hyn o ddiddordeb i chi i weld os oes lle gennym i'ch plentyn o fis Medi 2018 ymlaen!

Rydym wrth ein boddau hefyd ein bod wedi derbyn aur Gweithle Bychan a hefyd  gwobr lefel aur gan y cynllun Gwen sydd yn ymwneud a brwsio dannedd.  

 Cofiwch hefyd ein bod yn postio newyddion ar Facebook yn aml, edrychwch amdanom drwy chwilio am Plantos Nursery Meithrinfa. 

Dyma ambell ddeunydd defnyddiol hefyd: 

Enw

Lawrlwytho 

 Datganiad o Fwriad

    

 

   

Cylchlythyr mwyaf diweddar (dod yn fuan)

   

Recent Acitivities (Cymraeg)

Recent Activities Recent Activities Recent Activities Recent Activities
Netmums NDNA logo Muidiad logo Muidiad
Day Nurseries Facebook Public Health Wales Discounts with NHS Card Discounts with NHS Card